Autorska pracownia architektoniczna Krzystyniak Architekci zajmuje się szerokopojętym projektowaniem, 
aktywnie uczestnicząc w procesie pozyskiwania pozwoleń niezbędnych do wykonania projektów budowlanych. 
Rosnąca różnorodność rozwiązań technicznych wraz z zawiłością przepisów i norm prawnych prowadzą 
do współpracy na wszelkich etapach prowadzonej inwestycji.


  Pracownia zajmuje się :
     

  • opracowaniem założeń programowych obiektów,

  • przekładaniem idei na rysunek architektoniczny,

  • pozyskiwaniem niezbędnych pozwoleń,

  • uzgadnianiem projektów z urzędami,

  • prowadzeniem nadzoru autorskiego na etapie budowy,

  • inwentaryzacją obiektów istniejących,

  • modernizacją lub adaptacją obiektów istniejących,

  • opracowaniem zagospodarowania terenu,

  • sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków.