Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość zapotrzebowania na energię 
niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. 
Chodzi o energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji. 
Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego 
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika 
z dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, 
która została wprowadzona do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane.


Świadectwo charakterystyki energetycznej muszą posiadać:

  • budynki oddawane do użytkowania oraz podlegające zbyciu lub wynajmowi,
  • lokale podlegające zbyciu lub wynajmowi,
  • mieszkania podlegające zbyciu lub wynajmowi,
  • budynki po modernizacji, wskutek której zmieniły charakterystykę cieplną budynku (wymiana okien, docieplenie, modernizacja C.O.)
  • budynki użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 (dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety)